På plats på AFTTs konferens i april

Användarföreningen för tjänstebaserad telefonis nästa konferens i april kommer vi (Alf Kjeller och Jerry Nilsson) vara på plats under båda dagarna . Dag 1 kommer dessutom Jerry hålla ett seminariepass kring våra gemensamma erfarenheter om hur man bygger en framgångsrik support. Genom åren har vi varit med om det mesta och har erfarenheter av både saker som gått bra, och saker som gått mindre bra. Med det som utgångspunkt kommer vi hålla ett av konferensens seminarier.

Hur bygger jag en framgångsrik support? – Ett inspirerande seminarie

En stor byggjätte och dess IT service samt stora försäkringsbolagets Telekomsupport har ställts inför många utmaningar genom åren. Behov av bättre kundupplevelser, effektivisering, att lägga till fler användare, och IT-konton, men inte anställa fler i supporten.

Vi visar med praktiska tips hur utmaningar kunnat hanteras i dessa kundcase samt några andra exempel. En berättelse om hur det går att vända flera negativa trender till positiva upplevelser för kunder, anställda och leverantörer.

Utbildning och information har gått som en röd tråd genom projekten. Vi avslutar med att ge vår syn på detta. Som deltagare får du stora möjligheter att ställa frågor och föra diskussion om olika frågor.

Om du också är på plats – välkommen att lyssna på Jerry och följa med på en inspirerande resa. Torsdagen 6 april mellan 13:45 och 14:30 i lokalen ”Rum 2”.

Om Konferensen

Årets tema är ”Uppkopplad, på – eller avkopplad – Hur kommunicerar vi 2020?” och äger rum den 6-7 april på Skogshem & Wijk, Lidingö. Start på kvällen den 5:e med en ”meet-and-greet” och kvällsvickning för de som kommer dagen innan. Sen startar själva konferensen på torsdagen 09:00 och avslutas på fredagen ca 14:00. Sedvanlig middag med mingel på torsdag kväll.

Mer information om årets konferens finns på AFTTs hemsida där du också kan anmäla dig om du vill komma med.

Om AFTT

Användarföreningen för tjänstebaserad telefoni  (AFTT) är ett forum för alla som köper telefoni som tjänst och bildades i november 1998, då under namnet ”Centrex användarförening”.  Varje år anordnar de en eller flera konferenser. AFTT  är till för såväl små som stora företag och för personer som arbetar med tele- och datakommunikation.

Föreningen arbetar ideellt för:

  • att främja medlemmarnas erfarenhetsutbyte inom produktområdet tjänstebaserad telefoni
  • att bygga upp ett nätverk mellan medlemmarna
  • att stödja medlemmarnas kompetensutveckling
  • att genom sina medlemmar påverka leverantörerna med önskemål och krav
  • att stimulera utvecklings- och utnyttjandeidéer
  • att förmedla information