Alf Kjeller

Alf Kjeller har en lång erfarenhet som teleansvarig, projektledare och konsult inom telefoni.

Alf Kjeller

Foto: Jonas Norén

Han började 1987 som telefonist för att sedan gå vidare till driftoperatör och chef för telefoni på några av Sveriges större telefonväxlar, bl a SLL Huddinge sjukhus, Regeringskansliet, Karolinska Sjukhuset och Länsförsäkringar AB. Alf har också arbetat för  Corel Corporation  i Dublin där han ansvarade för företagets telefoni i alla länder förutom Nordamerika och Canada.

Alf har också under många är varit verksam i Avaya användarförening och var med att starta upp Trio användarförening en gång i tiden.

Nu driver Alf eget konsultbolag, Alf Kjeller AB, är partnerkonsult med Telemanagement och är generalsekreterare i Näringslivets Telekomförening – NTK.

Förutom att ha arbetat med telefoni och kommunikation har Alf ett långvarigt engagemang i Stockholm Pride, Nordens största Pridefestival, där Alf har varit bl a festivalchef samt kommunikations-, och presschef.

Telefoni är mer än en telefonväxel och mobilabonnemang. Den består av flera olika system, olika leverantörer och avtal som tillsammans bildar en helhet. Alf styrka är att se helheten och att få alla delar att fungera väl ihop.

Alf är utbildningsansvarig för vår utbildning inom Voice management och utbildningen i UGL- utveckling av grupp och ledare. UGL-utbildningen har vi tillsammans med HK-partner.


Kontakta Alf Kjeller

Telefon: 070-572 09 90
E-post: alf.kjeller
Web: www.alfkjeller.se