En praktisk utbildning under en dag

Utbildning i telefoni för förvaltningsledare

På en dag går vi igenom det viktigaste du behöver veta kring telefoni i din roll som förvaltningsledare eller tjänsteägare. Vi går igenom de krav som ställs från bland annat ert Kontaktcenter, er Helpdesk och hur telefonin påverkar företagets ansikte utåt.

Ja, jag vill veta mer om utbildningen
Utbildning i telefoni för förvaltningsledare

Utbildning i telefoni för förvaltningsledare

Om du inte tidigare arbetat med telefoni tidigare kan det vara svårt att ha överblicken hur telefoni är integrerad med övriga verksamheter och system.  Telefoni fungerar inte riktigt som en vanlig applikation eller som andra IT-system. Det är ett samspel mellan kundservice, teknik, ekonomi och beteende.

Olika intressenter

Telefonin är mycket mer personlig och acceptansen för ett stopp eller dåligt fungerade lösningar är oftast väldigt låg. Telefonin är oftast integrerat i ett system men har många olika intressenter. Det kan vara den enskilde användaren, IT-supporten, Kontaktcenter men även slutkund och partners.

Det kan vara svårt att se helheten eller ha förståelse för varandras olika intresseområden och vilka krav som ställs för att det ska fungera för företaget eller organisationen. Vi lär dig vad de olika intressenterna har för grundläggande behov och vilka krav det kan ställas på dig i förvaltningen.

Innehåll

Vår utbildning i telefoni för förvaltningsledare tar bland annat upp följande ämnen:

  • hur telefoni som funktion fungerar
  • sambandet mellan teknik-ekonomi-service hänger ihop
  • krav och utmaningar som en ansvarig för ett Contact Center ställs inför och hur det i sin tur kan påverka kravställandet och supporten av telefonitjänster
  • krav och utmaningar som en ansvarig för telefonist/receptionistfunktion ställs inför och hur det i sin tur kan påverka kravställandet och supporten av telefonitjänster
  • hur telefoni hänger ihop med ansiktet utåt och många kunders syn på ditt företag eller organisation
  • krav som ställs på din telefonitjänst under en krissituation

Praktiskt inriktade

Vi försöker hålla våra kurser så praktiskt inriktade som möjligt. Meningen efter avslutad kurs är att du ska direkt kunna omsätta det vi tar upp i din vardag. Därför vill vi gärna att du är aktiv. Ställ frågor och ta gärna upp saker i din vardag så vi kan prata kring det. Att du som deltagare aktiva är en förutsättning för ett effektivt lärande.

Erfarenhetsutbyte

Vi tycker också att erfarenhetsbyte är viktigt. Att dela med oss. Vi försöker därför lägga in tid för erfarenhetsutbyte och för att lära känna varandra.

Vår förhoppning är att du efter avslutad utbildning har fått kontakter och ett “litet nätverk” som du kan hålla kontakten med även efter utbildningen.

Utbildning i telefoni för förvaltningsledare

Målgrupp

Vår utbildning i telefoni för förvaltningsledare vänder sig i första hand till dig som arbetar som förvaltningsledare för telefoni eller har motsvarande funktion. Utbildningen är bra oavsett om du är ny på jobbet, vill bredda dina kunskaper och utvecklas i din roll eller bara träffa kollegor.

Längd

Kursen är en dag 1000-1630

Antal deltagare

Minst 5 och max 10 personer per grupp

Aktuella datum för öppen utbildning

Vi har idag ingen inplanerad öppen utbildning. Kontakta oss för mer information.

Andra alternativ

Utbildningen kan också genomföras som en företagsanpassad utbildning, Antingen digitalt, på plats hos er eller hos oss i våra lokaler i centrala Stockholm.

Kursavgift

4 850 SEK (exklusive moms). I kursavgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Kursansvarig

Alf Kjeller

Alf Kjeller har över 30 års erfarenhet av att arbeta med telefoni och Kontaktcenter. Han har arbetat som ansvarig för telefoni både i offentlig förvaltning och i privata företag. Alf arbetar som telekonsult, projektledare, utbildare och föreläsare i bolaget AKZ Projekt samt med webbkommunikation i bolaget AKX creative. Alf är också partnerkonsult till olika konsulbolag.