tele-

utbildningar.se

tele-

utbild-ningar.se

Teleutbildningar.se har flyttat

Vårt samarbete fortsätter som aldrig förr och utvecklas precis som våra utbildningar som numera består mer än av just teleutbildningar. Som ett led i vår utveckling har vi beslutat att marknadsföra utbildningarna under våra respektive företag.

Men, vi samarbetar precis som tidigare. Välkommen!

Utbildningar inom Contact Centerområdet

Våra utbildningar inom Contact center management, servicedesk och helpdesk management hittar du nu hos Call Center Management.

Utbildningar inom Teleansvar och ledarskap

Våra utbildningar inom Teleansvar – Voice management, UGL och projektledning hittar du nu hos Alf Kjeller AB