Jerry Nilsson

Jerry Nilsson är en senior konsult och projektledare inom Contact-, och Call centers.

Jerry Nilsson

Foto: Jonas Norén

Han har varit verksam inom kundtjänst, Call-, och Contact Centers sedan början av 1990-talet. Inledningsvis som projektledare och planning manager på WASA Försäkring (numera i hopslaget med Länsförsäkringar) och från millennieskiftet som managementkonsult i eget konsultbolag, Call Center Management.

”Att komma fram” är lika viktigt idag 2015 som det var när Call Center begreppet introducerades. Oavsett ny teknik och flera kanaler är det fortsatt lika angeläget idag att ha en fungerande och uthållig tillgänglighet.

Genom bra metoder och ett strukturerat arbetssätt samt med stor respekt för varje verksamhets unikitet har jag hjälpt ett antal företag och organisationer att etablera en stabil tillgänglighet som också blivit lönsam.

Specialistkunskaper inom Call- och Contact Centers kombineras med en bred projekt- och utredningsvana. Jerry sitter i styrelsen för Nätverket för Telekomanvändare – NTK.

Jerry är utbildningsansvarig för vår utbildning inom Contact Center management.


Kontakta Jerry Nilsson

CCM logga liggandeTelefon: 070-317 09 05
E-post: jerry.nilsson
Web: www.callcentermanagement.se