Träffa och lyssna på oss på AFTTs konferens 2017

På plats på AFTTs konferens i april På Användarföreningen för tjänstebaserad telefonis nästa konferens i april kommer vi (Alf Kjeller och Jerry Nilsson) vara på plats under båda dagarna . Dag 1 kommer dessutom Jerry hålla ett seminariepass kring våra gemensamma...