Contact Center World i Berlin

På plats i Berlin för CCW 2016 22 -25 februari var Alf Kjeller och Jerry Nilsson på plats i Berlin för  Contact Center World (CCW 2016). En del i att vi ska ta pulsen på vad som händer utanför Sveriges gränser och se vad som händer i övriga Europa. Många...