Berlin 160222

På plats i Berlin för CCW 2016

22 -25 februari var Alf Kjeller och Jerry Nilsson på plats i Berlin för  Contact Center World (CCW 2016)En del i att vi ska ta pulsen på vad som händer utanför Sveriges gränser och se vad som händer i övriga Europa. Många Callcenters/Contactcenters är idag globala och många leverantörer finns inte representerade i Sverige. Vi vill också se hur utbildningskoncepten ser ut och hur man arbetar med det utanför Sveriges gränser.

Utbildningsplanering

För att utnyttja tiden och resan ska vi i samband med resan ska vi också ha en av våra årliga planeringskonferenser. Det är en helt ny utbildning i bemanningsplanering och en utvecklad och förlängd utbildning i Contact Center management som ska planeras och ”byggas”.

CCW 2016

Contact Center World 2016 är det största eventet inom kundservice i Europa och äger rum mellan den 22-25 februari på Estrel Convention Centre i Berlin.

Förra året lockade eventet ca 7 600 besökare. Man beräknar att det i år ska vara ca 250 olika utställare från 19 länder samlade. Däribland Interactive Intelligence, Mitel, Avaya, Sykes,Competella, Enghouse, Genesys och Plantronics med flera.

Förutom utställningen är det föreläsningar, plenumdiskussioner och mingel. Vi ska försöka suga åt oss så mycket vi kan från utställarna och plenumdiskussionerna och knyta så många kontakter vi kan.