GDPR börjar gälla i mars 2018. Är dina telekomsystem förberedda?

GDPR börjar gälla i mars 2018. Är dina telekomsystem förberedda?

GDPR och voice

Vi brukar sällan rekommendera olika nätverksmöten eller så. Men i november har NTK – Nätverket för Telekomanvändare sitt sista nätverksmöte för detta år och ämnet är högaktuellt. Den 25 maj 2018 börjar nämligen den nya dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) gälla i samtliga EU:s medlemsländer.

Lagen ställer strängare krav på hantering av personuppgifter än vad vår nuvarande lagstiftning gör. Myndigheter, företag och organisationer har fram till  i maj nästa år på sig att anpassa sina processer, leverantörs-, och kundavtal, och rutiner mm efter de nya kraven. GDPR ställer också krav på IT-systems tekniska utformning (sk privacy by design). Brister i uppfyllelse av de nya reglerna kan ge upphov till höga böter på upp till 4% av koncernens globala omsättning.

Även teleesystemen kan bli berörda

Under seminariet beskrivs övergripande den nya dataskyddsförordningen. Särskilt behandlas frågor om vad de nya reglerna innebär för voice-funktionalitet och andra telekomlösningar. Jag tror inte alla är medvetna om att deras telekomlösning också kan vara berörd. Det kan t ex röra sig om inspelningar av samtal (något som är vanligt i bland annat utbildningssyfte) eller samtalsloggar.

Seminariet leds av Pernilla Norman, advokat med lång erfarenhet av juridiken kring IT och telekommunikation som vid sidan av advokatyrket forskar i EU-rätt på Stockholms universitet. Hon är ett uppskattad föreläsare och har skrivit ett antal böcker och artiklar, främst om upphandling och avtalsreglering  av IT och telekommunikation.

Vi har båda arbetat tillsammans med Pernilla del upphandlingar genom åren och hon är en av Sveriges absolut bästa advokater när det gäller IT och telekom.

Anmälan

NTKs hemsida hittar du inbjudan och information om nätverksmötet. Du är välkommen på mötet även om du inte är medlem i NTK.

Mer information

Vill du veta mer om systemförvaltning? Läs mer om vår utbildning i voice management.