Nyheter

Missa inga nyheter

Följ oss på LinkedIn

Intresserad av våra utbildningar och andra nyheter från oss? Visserligen publicerar vi de flesta nyheterna kring utbildningarna även här men om du mer hänger på LinkedIn så varför inte följa Teleutbildningar.se där?  Då kommer våra utbildningsnyheter upp direkt i ditt flöde.

Här hittar du länken till företagssidan. Välkommen!

Datum för UGL utbildningarna 2019

Datum för UGL utbildningarna 2019

UGL – du lär dig mycket om dig själv och om hur grupper fungerar

Vågar du vara dig själv, verkligen känna och tycka det du vill?

Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) har i mer än femton år varit en av Sveriges mest uppskattade ledarskapsutbildningar för näringsliv, kommun och landsting. Inom vårt samarbete Teleutbildningar.se kan vi nu erbjuda denna fantastiska utbildning till ett specialpris via ett samarbete med HK partner.

Vi har själva erfarenhet från att ha gått en UGL. Vår kursledare Alf har själv gått den och den har betytt väldigt mycket för honom. Både rent personligt och i sitt arbete som konsult, utbildare och ledare. Vi tycker verkligen du ska investera i dig själv och gå denna utbildning om du inte redan gjort det.

I många år har den även varit obligatorisk för befäl inom polis, militär och räddningstjänst. Mer än 100 000 personer har genomgått utbildningen och intresset växer för varje år. Vi arbetar utifrån UGL2016FHS.

UGL ger unika kunskaper i personlig utveckling och ledarskap. Kursen bygger på vetenskapligt prövade teorier om ledarskap och gruppers utveckling.

Upplevelsebaserad inlärning gör att Du kommer alltid komma ihåg Din Ugl-vecka.

Utbildningsmålet

 • Individuell utveckling genom större självinsikt och ökat självförtroende.
 • Ökad effektivitet i en grupp genom respekt och förståelse för olikheter.
 • Kunna hantera konflikter, förbättra kommunikation och beslutsfattning.
 • Ge ökad kunskap om situations anpassat ledarskap och gruppers utveckling.

Feedback är en viktig ingrediens i UGL

Att hitta styrkor och förstå sina svagheter är viktigt för alla, men kanske speciellt för chefer
och ledare. Självinsikt ökar även förmågan att förstå andra människors beteenden. Feedback
är ett viktigt redskap i ledarskapet och att det är viktigt att det ges på rätt sätt.

Upplägg

UGL–kursen hålls under fem dagar, internat, i en grupp med åtta till tolv deltagare och med två handledare som är utexaminerade och licensierade av Försvarshögskolan.

Dagarna är krävande och kvällsarbete förekommer varje kväll. Det går därför inte att planera in andra aktiviteter under dagarna. Det är inte heller tillåtet att komma och gå under kursen.

Vilka bör gå UGL?

Kursen passar alla som arbetar med andra människor – chefer, projektledare, utbildare, lärare, vårdpersonal, säljare etc.

Den passar lika bra för personer i ledande befattningar som för medarbetarna.

Vad ingår i priset?

Utbildningen sker i internatform med start på måndag och avslutning på fredag. I priset ingår utbildningen, utbildningsmaterial, kost och 4 nätters logi i Mullsjö/Jönköping på Björkhaga Hotell och Konferens. Specialpris via Teleutbildningar.se är 22 450 kronor exklusive moms.

Läs mer om UGL här

Datum 2019

 • Vecka 11, start 11/3 till 15/3
 • Vecka 15, start 8/4 till 12/4
 • Vecka 20, start 13/5 till 17/5
 • Vecka 26, start 24/6 till 28/6
 • Vecka 43, start 21/10 till 25/10
 • Vecka 48, start 25/11 till 29/11

Intresserad? Anmäl dig direkt via denna länk.

GDPR och telekomsystem

Pernilla Norman, Advokatfirman LexIT.

Pernilla Norman, Advokatfirman LexIT. Foto: Alf Kjeller

Vi båda är engagerade i Nätverket för telekomanvändare – NTK  och i november arrangerade de ett nätverksmöte kring GDPR. Föreläsare var en av de enligt oss bästa advokaterna inom telekombranschen –  Pernilla Norman på Advokatfirman LexIT. Alf har i sin roll som generalsekreterare för NTK skrivit en kort sammanfattning från mötet. Vi väljer att publicera den här också eftersom det berör telekom och många av oss har nog inte full koll på hur mycket GDPR påverkar oss.

Pernilla tog upp vad som hänt under första halvåret med GDPR och vad händer nu. Hon pratade dessutom mycket upp kring vad företag och organisationer har gjort för att anpassa sig till GDPR och vad behöver man göra. Framförallt pratade vi lite extra om hur GDPR hanteras i telekom- och voice-lösningar. Det är ju kanske mer personuppgifter som lagras och hanteras än vi tror. Bland det vi diskuterade var om vi kunde fortsätta använda frånvaroorsaker som “Sjukdom” och “Vård av barn”.

Så vad har hänt?

Sedan EU:s Dataskyddsförordning infördes i maj har bland annat har följande hänt:

Fyra anmälningar gjordes mot Facebook, Instagram, Whatsapp & Google Android – av ”None Of Your Business” (grundad av Max Schrems) för “framtvingat samtycke”. Anmälningar mot Apple, Amazone, LinkedIn, Facebook & Google, inkl Gmail, YouTube och Sök) – av ”La Quadrature du Net” för ”framtvingat samtycke”. Coca-Cola har meddelat ca 8.000 anställda att man i september 2017 råkat ut för en incident i form av att en tidigare anställd har stulit en extern hårddisk.

Datainspektionen har bland annat slutfört en granskning av att Dataskyddsombud finns på plats på 400 myndigheter och företag. Bland annat teleoperatörer. De upptäckte brister i 16% av de granskade verksamheterna och har utfärdat 57 reprimander. De har också en pågående granskning av personuppgiftsbiträdesavtal samt gränsdragningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde.

Utblick i Europa

I Portugal har deras motsvarighet till Datainspektionen bötfällt sjukhus på 400 000 Euro för bristfällig hantering av behörigheter i patientjournalsystem

Franska motsvarigheten till Datainspektionen har agerat mot två start-ups inom reklambranschen. Båda företagen hade utvecklat sk ”tracking tools” som kartlägger användarnas geografiska positioner redan innan något samtycke gavs. Dessutom fordrades samtycke för att man skulle kunna ladda ner App:en.

Holländska motsvarigheten till Datainspektionen har ådömt Uber 600 000 Euro i böter och Brittiska motsvarigheten till Datainspektionen har utfärdat böter på 385.000 pund för att Uber år 2016 inte ha rapporterat en incident i tid. Incidenten påverkade 174.000 holländare, 2,7 miljoner britter och 57 miljoner “world wide”.

British Airways var utsatt för hackerattack i september 2018. Minst 600 000 kunder kan ha fått uppgifter om namn, faktureringsadress, kortnummer och säkerhetskod stulna. Ytterligare 108.000 personer har fått uppgifter förutom CVV-nummer stulna. BA har meddelat alla berörda.

På Irland har deras motsvarighet till Datainspektionen undersökt exakt hur mycket data Twitter samlar in om sina användare via sitt förkortningssystem för länkar.

Vad säger företagen då?

Man upplever regelverket som krångligt och inte ändamålsenligt. Dt finns en rädsla för att behöva sluta behandla uppgifter. Inledningsvis har det varit stort fokus på Personuppgiftsbiträdesavtal och på samtycke. Det har också varit stort fokus på info om integritetspolicys, cookie-hantering och liknande.

Det finns en stor osäkerhet om vad som ska anmälas till Datainspektionen som incident. I september hade det kommit in ca 1 100 anmälningar. Företagen upplever att de fått färre begäran om information, radering etc än de väntade.

Över lag finns det fortfarande stor osäkerhet, mycket bestämda uppfattningar och mycket mytbildningar kring förordningen.

Om GDPR

I maj började EU:s Dataskyddsförordning (vanligen kallad GDPR efter den engelska benämningen General Data Protection Regulation) tillämpas. Det nya regelverket ställer stora krav på hur personuppgifter hanteras.
EU:s Dataskyddsförordning har två stora syften som man kanske glömmer bort. Bland annat är ett av syftena fri rörlighet – att ta bort hinder mot fri rörlighet av data inom EU. Ett annat syfte är mänskliga rättigheter – att tillförsäkra en hög nivå av skydd för personlig integritet.

Mer information

Om du vill veta mer om NTK eller kanske bli medlem eller besöka något av deras nätverksmöten så hör av dig till Alf. Det är alltid bra att träffa andra och NTK ger dig möjlighet att träffa nya kollegor i branschen.

God Jul och Gott nytt år!

Vi tackar alla för i år och önskar er en God Jul och ett Gott nytt år! Vi ses under nästa år!

Kundservice och kundrelationer

För någon vecka sedan hade Jerry Nilsson som ena halvan av Teleutbildningar.se nöjet att prata kundrelationer och kundservice på en medarbetardag för ett 40-tal IT-anställda i en västsvensk kommun.

Förmiddagen ägandes åt att skapa förståelse för vikten av bra kundupplevelser, oavsett om det är en extern eller intern kund.

Vi pratade och jobbade mycket med att se skillnaden på att även om vi har jättebra leveranser, håller våra SLAer etc så kan kundupplevelsen ändå ibland inte bli så bra.

Det kan vara små detaljer i samtal eller mailsvar som kan ställa till det.

Förmiddagen avslutades med att Jerry gick igenom mina upplevda framgångsfaktorer i en bra supportorganisation. Det var inspirerande och kul att möta avdelningen. Om du är intresserad av ett liknande upplägg – kontakta oss gärna så kommer vi gärna ut till dig och din organisation.

På plats på Telekom Idag Live: Connect 18

I veckan var vi, Alf Kjeller och Jerry Nilsson, på Telekom Idag Live: Connect18. Det var en heldag med utveckling inom AI, Contact Center/kundtjänst och UC.

Det händer väldigt mycket just nu inom framförallt det automatiserade kundmötet. AI (artificiell intelligens), Chat Bot och liknande i kombination med de traditionella kanaler vi har idag (Sociala medier, telefon, e-post och web) kommer förändra våra förutsättningar för kundmötet och i sin tur hur vi arbetar.

Dagen var trevlig och det var kul att träffa andra i branschen. Partners, nuvarande kollegor, fd arbetskollegor, nuvarande leverantörer och fd leverantörer.

Alf finalist i Diversity Index Award

Alf på plats fr Diversity Index Award

Vår ena halva, Alf Kjeller var nominerad i en kategori till DiversityIndex Award 2018 och var en av årets finalister. Alf var nominerad i och med sitt mångåriga arbete för hbtq-rättigheter och mänskliga rättigheter.

Fullsatt på Diversity Index Award

Vinnarna utsågs den 24 oktober på Rådhuset i Malmö. Alf vann inte i sin kategori, men det är hedrande att vara en av finalisterna bland alla andra kämpar för mångfald och mänskliga rättigheter.

Alla finalister till Diversity Index Award fick ett diplom

 

Tips: Nätverksmöte med NTK 29 november

Vad har hänt sedan GDPR infördes i maj?

I maj började EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas och det nya regelverket ställer, som många säkert vet numer, stora krav på hur personuppgifter hanteras.

Vi vill tipsa om att Nätverket för Telekomanvandare – NTK i november har ett uppföljande seminarie och medlemsmöte med just temat GDPR.

På mötet kommer advokat Pernilla Norman och går övergripande igenom de viktigaste delarna av Dataskyddsförordningen samt:

 • Första halvåret med GDPR – vad händer och vad har hänt sedan GDPR började tillämpas i maj?
 • Vad har företag och organisationer gjort för att anpassa sig till GDPR och vad behöver man göra?
 • Hur hanteras GDPR i telekom- och voice-lösningar?

En stor praktiskt fråga är hantering av personuppgiftsbiträdesavtal. Pernilla ger vid seminariet några praktiska infallsvinklar och verktyg, för att öka förståelsen för hur personuppgiftsbiträdesavtal kan hanteras och regleras.

Pernilla Norman, advokat på Advokatfirman LexIT, har lång erfarenhet av juridiken kring IT och telekommunikation. Pernilla är en uppskattad föreläsare på såväl kurser och seminarier som på universitet.

Vid sidan av advokatyrket forskar Pernilla i EU-rätt på Stockholms universitet. Hon har också skrivit ett antal böcker och artiklar, främst om upphandling och avtalsreglering av IT och telekommunikation.

Intresserad?

Nätverksmötet är på The Park i Stockholm den 29 november. All praktisk information och uppgifter om anmälan mm hittar du på NTKs web. Du kan vara med på nätverksmötet även om du inte är medlem i NTK. Sista dag för anmälan är den 23 november. Vi kanske ses?

Kreativ eftermiddag

Alf Kjeller och Jerry Nilsson

Igår tisdag, hade vi, Alf KjellerAlf Kjeller Konsult AB och Jerry NilssonCall Center Management en kreativ eftermiddag med idéer och diskussioner kring ledarskap, projektledning och utbildning.

Vi kom på att vi tillsammans har vi över 60 års erfarenhet inom kundmöte och kundkontakt och det kommer bli många år till. Det tid som är nu med hela Customer Experience (CX) diskussionen och den ihopflätning av de olika kundkanalerna som sker nu tycker jag är jättespännande.

Kan inte fatta att vi har dessa 60 års erfarenhet. Tiden går snabbt när man gör något man brinner för 

Det blev i alla fall en hel del spännande idéer så håll utkik i höst!

Våra öppna utbildningstillfällen i höst

UGL – Utveckling av grupp och ledare

22-26 oktober
26-30 november

Läs mer om UGL här

Voice Management

7-8 november (2 dagars)
22 november (1 dagars)

Läs mer om Voice Management här

Contact Center Management

24-25 oktober (2 dagars)
22 november (1 dagars)

Läs mer om Contact Center Management här

X