Om teleutbildningar.se

Alf och Jerry

Vi är inget utbildningsföretag eller bolag och vi försöker inte konkurrera med andra bolag som genomför olika utbildningar.

Vi gillar hantverket Telefoni

Vi, Alf Kjeller på Alf Kjeller Konsult och Jerry Nilsson på Call Center Management, är erfarna konsulter med egna företag som verkar inom teleområdet.  Vi vill vara ambassadörer för hantverket ”telefoni”. Vi gillar telefoni och har jobbat med det större delen av vårt yrkesliv. Vi vill dela med oss av vad vi lärt oss och den erfarenhet vi samlat på oss genom åren. Det har vi valt att göra under paraplyet “teleutbildningar.se”.

130925 Utb Teleansvar slider2

Erfarenhetsutbyte

Vår pedagogik bygger på inlärning – inte utlärning. Det ska vara lustfyllt att lära och tilltala både intellekt och känsla. Det åstadkommer vi genom att koppla utbildningen till deltagarnas egen verksamhet. Att deltagarna är aktiva är en förutsättning för ett effektivt lärande. Därför har vi bland annat tid för erfarenhetsutbyte och tid för att lära känna varandra. Vår förhoppning är att man efter avslutad utbildning har fått kontakter och ett “litet nätverk” som man kan hålla kontakten med.

PostIt Ystad 1311

Praktiska utbildningar

Våra utbildningar, som är praktiskt inriktade, innebär att du får en utbildning som du omedelbart kan tillämpa på din arbetsplats. Utbildningarna ger dig en grund för mer specificerade utbildningar.


Kontakt

Knappsats 80x80För generella frågor om teleutbildningar.se, web, och vår utbildning i Teleansvar – kontakta Alf Kjeller. För kursanmälan, använd denna länk.

För frågor om våra utbildningar inom Contact Center, kontakta Jerry Nilsson.