Voice management, 2 dagars

Voice management - En praktisk utbildning i hantverket Telefoni

Voice management – En praktisk utbildning i hantverket Telefoni

Voice management, 2 dagars

Vår kurs i Voice management lotsar dig igenom hur telefonin hänger ihop med företagets övriga system och applikationer. Du får konkreta tips och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Telefoni må vara en applikation bland andra, men den kräver en viss sakkunskap.

 Du får lära dig att

  • förstå hur telefoni som funktion fungerar
  • se hur sambandet mellan teknik-ekonomi-service hänger ihop
  • förstå vilka krav och utmaningar som en ansvarig för ett Contact Center ställs inför och hur det i sin tur kan påverka kravställandet och supporten av telefonitjänster
  • förstå vilka krav och utmaningar som en ansvarig för telefonist/receptionistfunktion ställs inför och hur det i sin tur kan påverka kravställandet och supporten av telefonitjänster
  • förstå vilka krav och utmaningar som en tjänsteägare eller systemförvaltare ställs inför
  • förstå vilka krav som ställs på din voicetjänst under en krissituation
  • argumentera för att flytta fram telefonin och dess roll i den totala kundupplevelsen (Customer Experience)
  • förstå vikten av support, information och utbildning av användare i telefoni
  • förstå hur tekniken i stort fungerar
  • göra en projektplan och hur man kan organisera ett projekt för upphandling eller implementation

Erfarenhetsutbyte

Vi lägger stor vikt vid erfarenhetsutbyte och att det finns tid för att lära känna de andra kursdeltagarna. På våra utbildningar brukar det vara en bra blandning – allt ifrån telefonister till IT chefer.

I och med att kursen är en 2 dagars kurs finns det tid för mer erfarenhetsutbyte och det brukar bli intressanta diskussioner.

Voice management, 1 dagars

Kursen finns också som en 1 dagars kurs. Mer information hittar du här.

Skräddarsydd kurs i Voice management

Är innehållet i kurs (hela eller vissa moment) intressant för flera inom din organisation? Vi kan specialanpassa och paketera en kurs för just din verksamhets behov. Kontakta Alf  så kan vi utforma ett förslag på ett anpassat genomförande.


Kontakt

Alf 81x80Ansvarig för denna kurs är Alf KjellerAlf Kjeller Konsult. Om du har några funderingar kring kursen kontakta Alf direkt.