Contact Center management, 1 dagars

Utbildning i Contact Center management 1 dagars

Contact Center management – 1 dagars

Vår 1 dagars kurs i Contact Center management är främst till för dig som leder eller har en ledande befattning i ett Contact Center med speciellt ansvar för bemanningsplaneringen.

Verksamheten kan vara i privat eller offentlig sektor. Innehållet är användbart oavsett om det är en publik Kundtjänst eller intern Servicedesk.

Denna 1 dagars kurs i Contact Center management ger dig inblick i grunderna vad avser bemanningsplanering samt den teknik som stödjer bemanningsplanering.

Du kan vara ny på jobbet som chef eller vill fräscha upp dina kunskaper, få nya inspel och perspektiv samt möta andra i samma roll. Vi prioriterar nätverkandet under kursen.

Kursen är också bra för dig som är teamledare eller motsvarande. Har du ett planeringsansvar för Contact Centret är detta en mycket bra första grund. Om det är upphandling på gång av stöd för work force management är kursen nyttig och ger dig många ”att tänka på” inför upphandlingen.

Mål för kursen

Efter genomgången kurs ska du:

  • förstå grunderna i bemanningsplanering, dvs hur mål, statistik och prognoser används för bemanningsberäkning samt vilka drivkrafter som påverkar din tillgänglighet
  • ha goda insikter om målstyrning och vilka mål som kan vara relevanta för Contact Centrets bemanningsplanering
  • ha fått en inblick i olika teknikstöd för WFM

Ur programmet

Tillgänglighet

Att kunderna kommer fram och att köhanteringen fungerar väl är det centrala i denna 1 dagars kurs.

Vi går igenom prognosteknik och hur vi får fram ett bemanningsbehov samt vilka faktorer som påverkar bemanningsberäkningen. Hur behovet blir ett bemanningsschema fortsätter vi med. Vi jobbar tillsammans med hur vi får ett schema att fungera för medarbetarna.

Du får med dig olika handlingsmöjligheter kring den viktiga frågan om inte bemanningen räcker till? Mål och mätning ingår i dagen samt hur olika delar i en organisation behöver olika mål och mätetal.

Genomgående har vi praktiska exempel med i kursmaterialet. Stordriftsfördelarna i ett Contact Center tar vi upp men ställer också detta mot vad kompetensstyrning innebär.

Teknik

Du får under dagen en genomgång av teknikstödet för ett Contact Center med fokus på Work Force Management samt vad du bör tänka på vid användandet av kömonitorer, displayer, ”early warning system”, kölinjaler och andra begrepp.

Contact Center management, 2 dagars

Kursen finns också som en 2 dagars kurs. Mer information hittar du här.

Skräddarsydd kurs i Contact Center management

Är innehållet (hela eller vissa moment) i kursen intressant för flera inom din organisation? Vi kan skräddarsy och paketera en kurs för just din verksamhets behov. Kontakta Jerry så pratar vi igenom vad dina och din organisation behov är. Därefter kan vi utforma ett förslag på ett anpassat genomförande.


Kontakt

Jerry 75x80Ansvarig för denna kurs är Jerry Nilsson, till vardags konsult på Call Center management. Om du har några funderingar kring kurs är du välkommen att kontakta Jerry direkt.